/ DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

28.10.2022 r.

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

1 736 691 684,14 zł

/ WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

856 417 714,96 zł


/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0067/21


/ NAZWA KONTRAKTU

Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, 

odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice.

Odcinek 1. węzeł Koszalin Zachód – węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem).


Opis kontraktu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku od km 1+593 do km 18+400. Odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej łączącej środkowe wybrzeże Bałtyku z aglomeracją górnośląską oraz zlokalizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiatach: koszalińskim, białogardzkim, na terenie gmin Biesiekierz, Świeszyno, Tychowo.

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad

/ INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska
Sp. z o. o.

/ Partner
DIM Pracownia Dróg
i Mostów Ryszard Kowalski
logo budimex
/ WYKONAWCA

BUDIMEX S.A.